Stori newyddion

David Jones yn croesawu gostyngiad trosedd yng Nghymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Croesawodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, y ffigyrau a gyhoeddwyd heddiw sy’n dangos bod troseddau a gofnodwyd  yng Nghymru yn gyffredinol…

Croesawodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, y ffigyrau a gyhoeddwyd heddiw sy’n dangos bod troseddau a gofnodwyd  yng Nghymru yn gyffredinol wedi gostwng 10% o’i gymharu a’r ffigyrau a gyhoeddwyd am y 12 mis blaenorol.

Dywedodd Mr Jones:  “Mae’r ffigyrau hyn yn galonogol iawn a byddant  yn cynnig sicrwydd i’r cyhoedd.    Mae’r gostyngiad yn y troseddau a gofnodwyd yng Nghymru yn gyffredinol,  yn wir destament i waith rhagorol ein  heddluoedd  wrth fynd i’r afael a throsedd ac anrhefn.

“Fodd bynnag ni allwn fod yn hunanfodlon a’r lefelau’n parhau yn rhy uchel.    Rydym yn gwybod hefyd mai dim ond darlun rhannol am lefel troseddu a geir gan yr ystadegau hyn.   Er bod trosedd yn gostwng yn rhan fwyaf o ardaloedd ledled Cymru, mae’n destun pryder bod canfyddiad y cyhoedd yn y ffordd mae’r heddlu yn ymdrin a rhai troseddau yn parhau heb newid.

“Mae’r Llywodraeth hon yn cymryd camau pendant i adfer ymddiriedaeth y cyhoedd yn ffigyrau troseddu, a dyna pam mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol i gasglu a chyhoeddi ystadegau trosedd.. 

“Bydd y cyfrifoldeb am gyhoeddi ystadegau trosedd yn symud i gorff annibynnol, sy’n mynegi ymrwymiad y Llywodraeth i adfer hyder yn y data a gyhoeddir..”

Mae’r ffigyrau diweddara , o’u cymharu a’r 12 mis blaenorol  o fis Medi 2009 i fis Medi 2010, yn dangos yng Nghymru bod:

  • Lladrad i lawr 24%
  • Difrod Troseddol i lawr 19%
  • Troseddau yn erbyn cerbydau i lawr 18%
  • Trais corfforol  i lawr 9%
  • Byrgleriaeth i lawr 7%