Stori newyddion

David Jones yn croesawu gostyngiad trosedd yng Nghymru

Croesawodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, y ffigyrau a gyhoeddwyd heddiw sy’n dangos bod troseddau a gofnodwyd  yng Nghymru yn gyffredinol…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Croesawodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, y ffigyrau a gyhoeddwyd heddiw sy’n dangos bod troseddau a gofnodwyd  yng Nghymru yn gyffredinol wedi gostwng 10% o’i gymharu a’r ffigyrau a gyhoeddwyd am y 12 mis blaenorol.

Dywedodd Mr Jones:  “Mae’r ffigyrau hyn yn galonogol iawn a byddant  yn cynnig sicrwydd i’r cyhoedd.    Mae’r gostyngiad yn y troseddau a gofnodwyd yng Nghymru yn gyffredinol,  yn wir destament i waith rhagorol ein  heddluoedd  wrth fynd i’r afael a throsedd ac anrhefn.

“Fodd bynnag ni allwn fod yn hunanfodlon a’r lefelau’n parhau yn rhy uchel.    Rydym yn gwybod hefyd mai dim ond darlun rhannol am lefel troseddu a geir gan yr ystadegau hyn.   Er bod trosedd yn gostwng yn rhan fwyaf o ardaloedd ledled Cymru, mae’n destun pryder bod canfyddiad y cyhoedd yn y ffordd mae’r heddlu yn ymdrin a rhai troseddau yn parhau heb newid.

“Mae’r Llywodraeth hon yn cymryd camau pendant i adfer ymddiriedaeth y cyhoedd yn ffigyrau troseddu, a dyna pam mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol i gasglu a chyhoeddi ystadegau trosedd.. 

“Bydd y cyfrifoldeb am gyhoeddi ystadegau trosedd yn symud i gorff annibynnol, sy’n mynegi ymrwymiad y Llywodraeth i adfer hyder yn y data a gyhoeddir..”

Mae’r ffigyrau diweddara , o’u cymharu a’r 12 mis blaenorol  o fis Medi 2009 i fis Medi 2010, yn dangos yng Nghymru bod:

  • Lladrad i lawr 24%
  • Difrod Troseddol i lawr 19%
  • Troseddau yn erbyn cerbydau i lawr 18%
  • Trais corfforol  i lawr 9%
  • Byrgleriaeth i lawr 7%
Cyhoeddwyd ar 20 January 2011