Datganiad i'r wasg

Dywed David Jones y bydd Heddluoedd Cymru yn diogelu gwasanaethau plismona’r rheng flaen yng Nghymru drwy gael gwared ar wastraff yr ystafelloedd cefn

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bydd cyllid gan y Swyddfa Gartref i’r pedwar awdurdod heddlu yng Nghymru yn diogelu gwasanaethau plismona’r rheng flaen ar strydoedd Cymru wrth…