News story

Cymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg y DECC

24 Ebrill 2012 Mae Cynllun Iaith Gymraeg y DECC wedi’i gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae’r Cynllun Iaith yn nodi sut y bydd y DECC…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

24 Ebrill 2012

Mae Cynllun Iaith Gymraeg y DECC wedi’i gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Mae’r Cynllun Iaith yn nodi sut y bydd y DECC yn rhoi Deddf yr Iaith Gymraeg 2003 ar waith, sef deddf sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus drin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal yn y gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu.

Mae’r Cynllun wedi’i baratoi yn unol a chanllawiau Bwrdd yr Iaith o dan Ddeddf yr Iaith.

Published 24 April 2012