Stori newyddion

Taliadau tywydd oer i’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru, meddai Cheryl Gillan

Heddiw, cyhoeddodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y bydd pawb cymwys yng Nghymru, gan gynnwys mwy na 150,000 o’r pensiynwyr mwyaf…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, cyhoeddodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y bydd pawb cymwys yng Nghymru, gan gynnwys mwy na 150,000 o’r pensiynwyr mwyaf agored i niwed yng Nghymru, ymhlith y rheini a fydd yn cael £25 o Daliad Tywydd Oer dros y 10 diwrnod nesaf.

Bydd bron i £4 miliwn o Daliadau Tywydd Oer yn cael eu talu i oddeutu 150,000 o bobl sy’n cael credyd pensiwn yng Nghymru.  Rhoddir taliadau’n awtomatig hefyd  i oedolion a phlant anabl a theuluoedd a chanddynt blant dan bump oed sy’n cael budd-dal sy’n seiliedig ar incwm.

Wrth i’r tymheredd rhewllyd barhau yng Nghymru, dywedodd Mrs Gillan: “Mae Taliadau Tywydd Oer yn rhoi sicrwydd hanfodol i’r cartrefi mwyaf agored i niwed ledled Cymru er mwyn iddynt allu fforddio codi’r gwres yn ystod y tywydd oer.  

“Dydyn ni ddim am weld pobl yn poeni am godi’r gwres wrth i’r tymheredd blymio, fel y mae wedi’i wneud dros y dyddiau diwethaf.  Dyna pam y gwnaeth y Llywodraeth glymblaid weithredu ym mis Hydref i gynyddu Taliadau Tywydd Oer yn barhaol i £25 o’r gyfradd a gyllidebwyd o £8.50.

Yn y cyfamser, apeliodd Mrs Gillan ar gymdogion, ffrindiau a theuluoedd i gadw llygad hefyd ar berthnasau a chymdogion oedrannus ledled Cymru yn ystod y tywydd oer.

Dywedodd: “Mae pobl hŷn yn arbennig o agored i niwed yn ystod eira a thywydd oer, felly byddwch yn gymydog neu’n ffrind da ac ewch i’w gweld yn rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cadw’n iawn ac yn ddiogel a bod ganddynt bopeth sydd eu hangen arnynt yn ystod y cyfnod oer.”

Ledled Prydain, bydd oddeutu 4.1 miliwn o bobl, dros 97% o’r rheini sy’n gymwys, yn cael y Taliadau, ac amcangyfrifir bod cyfanswm y gwariant yn £105 miliwn hyd yn hyn y gaeaf hwn.  Caiff y taliadau eu talu’n awtomatig ac yn uniongyrchol i gyfrifon banc y rheini sy’n gymwys.

Gwneir Taliadau Tywydd Oer am bob cyfnod saith niwrnod o dywydd oer iawn - os bydd cofnod neu ragolwg tymheredd cyfartalog yn sero gradd canradd neu’n is dros saith niwrnod yn olynol.  

Bydd y rhan fwyaf o bensiynwyr hefyd yn cael Taliadau Tanwydd Gaeaf. Bydd y rhain yn parhau i gael eu talu ar y gyfradd uwch o £250 i gartrefi sy’n cynnwys rhywun hyd at 79 oed a £400 i gartrefi sy’n cynnwys rhywun 80 oed neu hŷn y gaeaf hwn.  Mae Taliadau Tanwydd Gaeaf wrthi’n cael eu dosbarthu.

Published 1 December 2010