Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru’n Croesawu’r Gronfa Adfywio Trefi Arfordirol

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Gweinidog yn Swyddfa Cymru, David Jones, yn annog trefi glan mor poblogaidd Cymru i fanteisio ar y cyfle i adfywio eu hamgylchedd a gwneud…

placeholder

Mae Gweinidog yn Swyddfa Cymru, David Jones, yn annog trefi glan mor poblogaidd Cymru i fanteisio ar y cyfle i adfywio eu hamgylchedd a gwneud cais am eu cyfran hwy o’r gronfa gwerth £24m sydd wedi’i lansio heddiw gan yr Ysgrifennydd Cymunedau, Eric Pickles.

Mae’r Gronfa Cymunedau Arfordirol wedi cael ei chreu er mwyn darparu cyllid i gymunedau arfordirol ledled y DU sy’n cael trafferthion, i gefnogi cyfleoedd newydd sy’n gallu gwneud i’w trefi ffynnu. Gwahoddir amrywiaeth o sefydliadau o bob cwr o Gymru, o fusnesau i fentrau cymdeithasol, i wneud cais am gyllid ar gyfer prosiectau a fydd yn helpu trefi arfordirol i arallgyfeirio o’u darpariaeth draddodiadol, gyda’r nod yn y pen draw o adfywio eu heconomi leol.

Dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones: “Rydym ni’n cydnabod y rhan bwysig y mae twristiaeth arfordirol yn ei chwarae yng Nghymru, a’r cyfraniad pwysig mae’n ei wneud at ein heconomi ni. Yn wir, croesawodd Cymru 9.6 miliwn o ymwelwyr dros nos yn 2010, gan gyfrannu bron i £1.8 biliwn at economi Cymru.

“Rydym ni eisiau gweld cymaint o gymunedau arfordirol ag y bo modd, yn rhai mawr a bach, yn cyflwyno ceisiadau o safon am gyllid a fydd yn cefnogi prosiectau blaengar, llawn dychymyg sy’n hybu swyddi a thwf ac yn helpu i greu economi leol gryfach a mwy amrywiol.”

Gall yr ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl derbyn grant sydd rhwng £50,000 a £2 miliwn i gefnogi prosiectau sy’n amrywio o greu gofod gwaith newydd i gefnogi a sicrhau twf yn yr economi leol a chefnogi gwelliannau trafnidiaeth cynaliadwy ar raddfa fechan. Cyllidir y gronfa gan Lywodraeth y DU gyda refeniw o asedau morol Stad y Goron. Gweinyddir y cyllid gan ‘Gronfa Fawr’ y Gronfa Loteri Fawr ac fe’i neilltuir i Gymru’n seiliedig ar y refeniw a gynhyrchir gan yr asedau morol hyn.

Nodiadau i olygyddion

• Cyllidir y gronfa gan Lywodraeth y DU gyda refeniw o asedau morol Stad y Goron. Bydd y gronfa ar gyfer y DU i gyd a neilltuir y cyllid i Gymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon ar sail y refeniw a gynhyrchir gan yr asedau morol hyn.

• Heddiw, cyhoeddwyd prosbectws yn manylu ar gymhwysedd, awgrymiadau ynghylch sut i ddefnyddio’r cyllid a manylion am sut i ymgeisio: www.communities.gov.uk/publications/regeneration/coastalfundprospectus. Derbynnir ceisiadau ym mis Ebrill.

Published 9 Chwefror 2012