Stori newyddion

Cheryl Gillan yn falch o glywed bod Brigâd 160 yn aros ac y bydd presenoldeb yn safle Sain Tathan yn parhau

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd Brigad 160 (Cymru) yn aros yn Aberhonddu, ac y bydd presenoldeb…

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd Brigad 160 (Cymru) yn aros yn Aberhonddu, ac y bydd presenoldeb yn safle Sain Tathan yn parhau.

Gwnaed y cyhoeddiad gan Liam Fox, yr Ysgrifennydd Amddiffyn, wrth i’r Llywodraeth aildrefnu’r Lluoedd Arfog. Croesawodd Mrs Gillan y cyhoeddiad yn ystod ymweliad a stondin Brigad 160 yn Sioe Frenhinol Cymru.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae hyn yn newyddion gwych i Gymru. Gyda’i phencadlys yn Aberhonddu, mae gan Frigad 160 hanes clodwiw yng Nghymru, ac roedd yn bleser gennyf allu ymweld a’i stondin ar faes Sioe Frenhinol Cymru i rannu’r newyddion da. Bydd gennym bresenoldeb yn Sain Tathan o hyd hefyd, a byddwn yn achub ar y cyfle i symud rhagor o unedau’r Lluoedd Arfog yno er mwyn sicrhau bod y safle’n cael ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl.**  **Mae’r cyhoeddiadau a wnaed heddiw yn enghraifft glir o’n hymrwymiad i amddiffyn yng Nghymru.

“Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn y bydd y gyllideb ar gyfer offer amddiffyn yn cynyddu 1 y cant o un flwyddyn i’r llall mewn termau real o 2015 ymlaen. Bydd y mesurau yr ydym wedi’u rhoi ar waith yn helpu i sicrhau bod ein Lluoedd Arfog yn parhau’n rym aruthrol ar y llwyfan rhyngwladol yn y dyfodol.”