Datganiad i'r wasg

Cheryl Gillan yn croesawu’r Prif Weinidog yn ôl i Gymru

Heddiw (17 Mai), roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, yn falch o groesawu David Cameron yn ol i Gymru ar ei ymweliad swyddogol cyntaf…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw (17 Mai), roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, yn falch o groesawu David Cameron yn ol i Gymru ar ei ymweliad swyddogol cyntaf fel Prif Weinidog.Roedd Mr Gillan a David Jones, un o Weinidogion Swyddfa Cymru, yn aros am y Prif Weinidog wrth i’w dren gyrraedd Gorsaf Caerdydd Canolog. Ymunodd Ysgrifennydd Cymru a Mr Cameron ar daith o amgylch GE Aviation, Nantgarw, i gyfarfod a’r gweithwyr a’r prentisiaid yn un o’r cyfleusterau cynnal a chadw injans awyrennau mwyaf yn y byd.

Yna, teithiodd y Prif Weinidog i Fae Caerdydd lle’r oedd y Llywydd, yr Arglwydd Dafydd Ellis Thomas, yn barod i’w groesawu i’r Senedd.  Ar ol gweld Siambr Drafod y Cynulliad Cenedlaethol, cyfarfu’r Prif Weinidog ag Arweinydd y Blaid Geidwadol yn y Cynulliad, Nick Bourne, ac Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.  

Ar ol annerch y staff yn y Senedd, cynhaliodd y Prif Weinidog ei gyfarfod cyntaf a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan: “A minnau’n Ysgrifennydd Gwladol Cymru, roeddwn yn falch dros ben o gael croesawu’r Prif Weinidog i Gaerdydd heddiw. 

“Mae ymweliad heddiw yn dangos ymrwymiad clir ein Llywodraeth o’r cychwyn i sefydlu perthynas waith gadarn a chynhyrchiol gyda’r Cynulliad Cenedlaethol yma ym Mae Caerdydd a chyda Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

“Edrychaf ymlaen at groesawu’r Prif Weinidog ac aelodau eraill o’n Cabinet yn ol i Gymru ar sawl achlysur dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf wrth i bawb ohonom ymdrechu i gydweithio er mwyn sicrhau dyfodol mwy hyderus, mwy disglair a mwy llewyrchus i Gymru a gweddill y DU.”

Published 17 May 2010