Stori newyddion

Cheryl Gillan yn cwrdd ag arweinwyr busnes Cymru: Aelodau’r Grŵp Cynghori yn cwrdd yn Tata Steel

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi cadeirio Grŵp Cynghori ar Fusnes Swyddfa Cymru heddiw [24ain Hydref] yn Tata Steel ym Mhort Talbot…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi cadeirio Grŵp Cynghori ar Fusnes Swyddfa Cymru heddiw [24ain Hydref] yn Tata Steel ym Mhort Talbot.

Dyma bedwerydd cyfarfod y grŵp, y mae ei aelodau’n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau busnes a sectorau hollbwysig megis gweithgynhyrchu, manwerthu, trafnidiaeth, ynni, a gwasanaethau ariannol, yn ogystal ag academyddion o Gymru. Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o Smart Solutions, Airbus a Dragon LNG ac aethant o amgylch safle Tata cyn cwrdd ag Ysgrifennydd Cymru i drafod yr amgylchedd busnes yng Nghymru.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae’n briodol bod pedwerydd cyfarfod y Grŵp Cynghori ar Fusnes yn cael ei gynnal gan Tata Steel sef un o’r cyflogwyr mwyaf yng Nghymru a buddsoddwr allweddol yn yr economi a’r gweithlu yn Ne Cymru. Rwyf wedi ymweld a’r safle ym Mhort Talbot ddwywaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fel Ysgrifennydd Cymru, a daeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Vince Cable, gyda mi’r tro diwethaf. Mae’r arweinyddiaeth a’r ymrwymiad a ddangosir gan reolwyr a gweithlu lleol Tata bob tro’n creu argraff arnaf.

“Gyda Llywodraeth Cymru o’r diwedd yn cyhoeddi ei chynlluniau ar gyfer Ardaloedd Menter yng Nghymru, fy ngobaith yw y bydd llawer mwy o gyfleoedd deniadol i fuddsoddi yng Nghymru, ar gyfer sefydliadau domestig a rhyngwladol. Fel yr ydym wedi’i drafod heddiw, yr unig ffordd o sicrhau twf economaidd wedi’i gynnal yw helpu busnesau i fuddsoddi ac i ehangu. Mae’r Llywodraeth hon wedi ymrwymo i fuddsoddi miliynau yn y seilwaith y mae ar fusnesau ei angen i fuddsoddi yng Nghymru, megis band eang a thrydaneiddio rheilffyrdd. Mae’n hanfodol bod Cymru ar y blaen, yn aros yn gryf ac yn gystadleuol ac rwyf yn gwthio’n galed i gael buddsoddiad pellach ar gyfer rheilffyrdd y cymoedd, a fyddai’n rhoi hwb sylweddol i fynediad i’r farchnad swyddi.

“Mae Grŵp Cynghori ar Fusnes heddiw wedi cael cyfle i glywed gan fusnesau sy’n gweithio ar lawr gwlad yng Nghymru, ac sydd ar hyn o bryd yn wynebu cyfnod anodd, fel yr amlygwyd gan ystadegau diweddar am y farchnad lafur. Roedd cyfarfod heddiw yn gyfle i glywed beth mae busnesau yn ei wneud ac rwyf wedi gallu eu diweddaru am rai o’r camau gweithredu mae’r Llywodraeth yn eu cymryd i wella masnach, buddsoddiad ac amodau twf yn yr economi, gan gynnwys y prosiectau seilwaith mawr rydym wedi’u cyhoeddi, camau diweddar y “Red Tape Challenge”, gostwng Treth Gorfforaeth a cham nesaf yr adolygiad twf.

“Fel Ysgrifennydd Cymru, mae arnaf eisiau helpu i wella’r dirwedd a’r amodau ar gyfer busnesau a sefydliadau yng Nghymru mewn unrhyw ffordd y gallaf wneud hynny. Byddaf yn parhau i sicrhau bod Cymru wrth galon trafodaethau a datblygiadau sy’n effeithio ar y DU.”

Published 24 October 2011