Datganiad i'r wasg

Cheryl Gillan yn siaradwr gwadd yng Ngwobrau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

Heddiw, cyfarfu Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ag enillwyr menter sy’n ailgysylltu ysgolion a chymunedau a threftadaeth Cymru mewn…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, cyfarfu Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ag enillwyr menter sy’n ailgysylltu ysgolion a chymunedau a threftadaeth Cymru mewn seremoni wobrwyo yng Nghastell Caerffili.

Bydd Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig, sy’n dathlu ei phen-blwydd yn ugain oed eleni, yn gwahodd holl ysgolion Cymru i gyflwyno prosiectau treftadaeth ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Mae Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn annog pobl ifanc o bob oed a gallu i gymryd rhan, ac mae’n chwarae rol bwysig wrth helpu i roi bywyd i’n treftadaeth gyfoethog ac amrywiol, a’i chadw er mwyn i’r cenedlaethau nesaf ei mwynhau.   

“Mae ein llinach yn rhan fawr o bwy ydym ni, a thrwy ddysgu gwersi o’r gorffennol a deall y rheini sydd o’n cwmpas - eu diwylliant, eu treftadaeth a’u cymunedau, eu credoau a’u traddodiadau - bryd hynny, gallwn ninnau werthfawrogi ein rhai ninnau. Dymunaf bob llwyddiant i Fenter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y dyfodol, gan obeithio y bydd yn parhau i addysgu ac ysbrydoli pobl Cymru am lawer mwy o flynyddoedd.”

Roedd Ysgrifennydd Cymru hefyd yn siaradwr gwadd yn y seremoni, a rhoddodd deyrnged i sylfaenwyr y fenter ac i gyflwynydd a noddwyr y gystadleuaeth eleni. Dymunodd hefyd bob dymuniad da i’r Foneddiges Danusia Trotman-Dickenson MBE sy’n Gadeirydd Gweithredol ar y fenter ers mwy nag ugain mlynedd, ac sydd bellach yn ymddeol. 

Nodiadau:

1.)   Mae Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn ddigwyddiad blynyddol sy’n cynnwys prosiectau ym maes hanes cymdeithasol, crefydd, traddodiadau a diwylliant, yn ogystal a byd gwaith, amaeth, diwydiant, cyllid, masnach, gwyddoniaeth, technoleg, y celfyddydau a chwaraeon. Yna, bydd y prosiectau treftadaeth yn cael eu cyflwyno ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol.

2.)   Gall ysgolion gyflwyno prosiectau sy’n rhan o’r cwricwlwm, neu gallant adlewyrchu gwaith y mae’r ysgol wedi’i wneud i nodi adeilad, person neu ddigwyddiad lleol. Bydd y prosiectau gorau yn y categoriau ar gyfer ysgolion babanod, ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd i gyd yn cael Tarian Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig, a roddir gan Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru.

Published 11 July 2011