Stori newyddion

Ad-daliadau am dystysgrifau: cwmnïau tramor a heb eu cofrestru

Gallwch wneud cais am ad-daliad os ydych wedi prynu tystysgrif corffori ar gyfer cwmnïau tramor neu heb eu cofrestru oddi wrth Dŷ’r Cwmnïau.

Certificate of incorporation

I rai cwmnïau nid oes angen tystysgrif ymgorffori neu gofrestru oddi wrthym.

Y cwmnïau hyn yw:

  • Cwmnïau tramor
  • Cwmnïau atebolrwydd cyfyngedig cyhoeddus Ewropeaidd
  • Cwmnïau heb eu cofrestru

Ni fyddwn yn cyhoeddi tystysgrifau o statws cydnabyddedig (‘Certificates of Good Standing’) na chopïau ardystiedig o’r ddogfen gofrestru ar gyfer y cwmnïau hyn mwyach.

Os ydych wedi prynu’r cynhyrchion hyn ar gyfer y cwmnïau uchod yn uniongyrchol oddi wrthym ni, mae gennych hawl i gael ad-daliad.

Sut i gael ad-daliad

I wneud cais am ad-daliad, anfonwch brawf prynu a’ch cais at:

Lynda Brown
Tŷ’r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ

Nid oes terfyn amser i anfon hawliad am ad-daliad atom ni.

Swm yr ad-daliad

Gan ddibynnu ar sut yr oeddech wedi archebu’r cynnyrch, cewch y costau canlynol yn ôl:

Ar gyfer tystysgrif corffori neu gofrestru:  
Trwy’r post neu o’i chasglu £15
Tystysgrif corffori yr un diwrnod trwy’r post neu o’i chasglu £50
Tystysgrif ychwanegol (i’r un cwmni) trwy’r post neu o’i chasglu £10
Ar gyfer copi ardystiedig:  
Trwy’r post neu o’i chasglu £15
Copi ardystiedig yr un diwrnod o ddogfen trwy’r post neu o’i chasglu £50

Cyflenwyr trydydd parti

Os oeddech wedi prynu’r cynnyrch oddi wrth gyflenwr trydydd parti, bydd angen ichi gysylltu â’r cwmni y prynasoch y wybodaeth oddi wrtho. Dim ond i gwsmeriaid a brynodd oddi wrthym ni’n uniongyrchol y gallwn roi ad-daliadau.

Ymholiadau

Os oes arnoch angen rhagor o gyngor, anfonwch neges e-bost at enquiries@companieshouse.gov.uk neu ffoniwch ein canolfan gysylltu ar 0303 1234 500.

Published 12 Awst 2017
Last updated 20 Medi 2017 + show all updates
  1. Amendment to wording
  2. Welsh translation added.
  3. Specified which documents we aren't issuing.
  4. First published.