Datganiad i'r wasg

Hwb mawr Band Eang Cymru

Llefydd mwyaf gwledig ac anodd eu cyrraedd i elwa o £56m ar gyfer band eang