World news story

British Indian Ocean Territory heritage visit for Chagossians

The Foreign and Commonwealth Office (FCO) London welcomes expressions of interest from Chagossians for places on the next heritage visit.

Heritage visits are expected to take place later this year

Heritage visits are expected to take place later this year

In November 2016 the British Government announced that as part of the support package, it will fund projects to improve the livelihoods of Chagossians in the communities where they now live. It will also undertake a significantly expanded programme of heritage visits to the British Indian Ocean Territory.

The Foreign and Commonwealth Office (FCO) London welcomes expressions of interest from Chagossians for places on the next visit which is expected to take place later this year. Priority will be given to those who were born in the Territory.

If you would like to be considered for a place on the next trip, you should send your name and contact details, a scanned copy of your passport data page or National ID card and, where applicable, confirmation that you were born in the British Indian Ocean Territory to BIOTFCO@fco.gov.uk

You can also write, enclosing clear photocopies of the relevant documents to:

British Indian Ocean Territory Heritage Visit
British High Commission Victoria
3rd Floor, Oliaji Trade Centre
Francis Rachel Street
Victoria
Mahé
Seychelles

Should you require assistance making scans or photocopies for your application, please visit the British High Commission.

The trip will be physically tiring with long hours spent on aeroplanes and boats, and a short medical fitness questionnaire and physical assessment will need to be undertaken by all successful applicants. As such, you should consider your ability to cope with such a trip before applying as places are limited and will not be easily reassigned should you be unable to travel.

Expressions of interest to be considered for the next visit must be received by 18 April 2017.


Teritwar Britanik dan Losean Endyen vizit leritaz pour bann Sagosyen

An Novanm 2016 gouvernman Britanik ti anonse ki koman parti zot progranm sipor e soutyen, zot pou finans bann proze ki pou ede amelyor lavi bann Sagosyen dan bann kominote kot zot pe reste aktyelman. Zot pou osi antreprann en progranm detaye pour en bann vizit leritaz lo Teritwar Britanik dan Losean Endyen.

Lofis Commonwealth ek Zafer Etranzer (FCO) Lonn pe pran an konsiderasyon lentere ki bann Sagosyen pe montre pour vizit bann landrwa Leritaz e sa i ekspekte fer pli tar sa lannen. Priyorite pou ganny donnen pour sa bann ki’n ne dan sa teritwar. Si ou ti a kontan ganny konsidere pour en plas lo sa prosen voyaz, ou bezwen anvoy ou non e detay ou limero kontak, en kopi paz ou paspor kot i annan ou bann detay ouswa ou kart Idantite Nasyonal, e kot i aplikab, konfirmasyon ki ou’n ne dan Teritwar Britanik dan Losean Endyen. Anvoy tou lenformasyon lo ladres swivan BIOTFCO@fco.gov.uk

Ou osi kapab ekrir e met kopi lizib bann dokiman relevan e poste lo ladres swivan:

British Indian Ocean Territory Heritage Visit
British High Commission Victoria
3rd floor Oliaji Trade Centre
Francis Rachel Street
Victoria
Mahé,
Seychelles

Si ou bezwen lasistans pour skàn ouswa fer fotokopi ou laplikasyon, ou kapab vizit lofis O Komisarya Britanik.

Sa vizit pou enn ki demann bokou fizikman, avek bann long erdtan lo avyon e bato, e bann kestyonner medikal lo lasante e abilite fizik pou ganny ranpli par tou bann aplikan ki ganny swazir. An rezilta sa, ou bezwen konsider ou abilite fizik pour fer fas avek en tel voyaz avan ki ou fer laplikasyon anvi ki plas i limite e pa pou fasilman reganny donnen si ou pa kapab voyaze sa zour.

Lentere pour voyaze pour prosen vizit i devret fini ganny soumet pa pli tar ki Lendi le 18 Avril 2017.

Published 27 March 2017