World news story

NE seksualiniam smurtui karinių konfliktų metu

Britanijos ambasada Lietuvoje pradeda kampaniją, kuria pristato birželio 10-13 dienomis Londone vyksiančio pasaulinio susitikimo tikslus.

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

NE seksualiniam smurtui konfliktų zonose

Š.m. birželio 4 d. į renginį Jungtinės Karalystės ambasadoje susirinko Lietuvos vyriausybės, diplomatinio korpuso, teisėsaugos institucijų atstovai, nevyriausybinių organizacijų ir akademinė bendruomenė. Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje pradeda kampaniją, kuria pristato birželio 10-13 dienomis Londone vyksiančio pasaulinio susitikimo tikslus ir skubių politinių sprendimų būtinybę.

Jungtinės Karalystės ambasadorius Davidas Huntas kalbėjo apie Londone vyksiančio susitikimo svarbą ir apie tai, ką tarptautinė bendruomenė kartu gali nuveikti stabdydama smurtą ir prievartą konfliktų metu.

Pasaulinio aukščiausio lygio susitikimo tikslas - imtis skubių praktinių priemonių stabdyti seksualinę prievartą karinių konfliktų metu. Tai bus didžiausias iki šiol surengtas tokio pobūdžio renginys, į kurį atvyks 140 šalių atstovai. Susitikimui pirmininkaus Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekeretorius William Hague ir Angelina Jolie, Jungtinių Tautų specialioji pasiuntinė pabėgelių reikalams. Susitikime dalyvaus vyriausybių, pilietinės visuomenės, žiniasklaidos, kariuomenių, teismų ir visuomenės atstovai, kurie aptars būtinus praktinius veiksmus. Prievaratavimas ir seksualinis smurtas yra naudojami kaip karo priemonė visame pasaulyje. Taip sunaikinamos ištisos bendruomenės, sugriaunami moterų, vyrų, berniukų ir mergaičių likimai. Jungtinės Karalystės NVO WarChild duomenimis, kasmet milijonai milijonų moterų ir mergaičių, vyrų ir berniukų patiria sesualinį smurtą karinių konfliktų metu.

2013 m. Didžiojo aštuoneto (G8) valstybių deklaracijoje ir 2013 m. rugsėjo 24 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos pateiktoje Įsipareigojimo nutraukti seksualinį smurtą konfliktų metu deklaracijoje nustatytos sritys, kuriose būtina imtis tarptautinių veiksmų užtikrintant baudžiamąjį persekiojimą dėl lytinės prievartos bei suteikti paramą šiuos nusikaltimus išgyvenusiems asmenims.

Tikimasi, kad Londone vyksiančiame susitikime visos šalys susitars dėl praktinių veiksmų, kurie realiai pakeis esamą situaciją.

Atėjo laikas veikti. Tam šalys turi:

• Prisijungti prie Tarptautinio protokolo dėl seksualinio smurto konfliktų metu tyrimo ir patvirtinimo dokumentais birželį Londone vyksiančiame susitikime;

• Priimti nacionalinių įstatymų pataisas, kuriomis būtų užtikrinta, jog prievartavimas, seksualinė vergovė, priverstinė prostitucija ar bet kokia kita seksualinės prievartos forma būtų vertinama kaip šiurkštus Ženevos konvencijų pažeidimas;

• Teikti didesnę paramą žmogaus teisių gynėjams;

• Palaikyti „Raginimą imtis veiksmų gerinant moterų ir mergaičių apsaugą ekstremaliose situacijose“;

• Stiprinti karinius pajėgumus seksualinio smurto problemai konflikto zonose spręsti;

• Remti daugiašales iniciatyvas, skirtas įtraukti prevencines priemones į politines gaires ir atitinkamas misijas, pavyzdžiui, ES, NATO ir Afrikos Sąjungoje.

Daugiau informacijos:

Global Summit to End Sexual Violence in Conflict

Twitter tinkle @end_svc ir @FCOHumanRights #timetoact #sexualviolence #conflict

Published 5 birželio 2014