Rôl Gweinidogol

Is-ysgrifennydd Gwladol dros Bensiynau

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau’r gweinidog yn cynnwys:

 • budd-daliadau pensiynwyr, gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth newydd, Taliadau Tanwydd Gaeaf a Chredyd Pensiwn
 • adolygu oedran Pensiwn y Wladwriaeth
 • undebau credyd
 • pensiynau preifat a galwedigaethol, gan gynnwys cofrestru awtomatig a’r Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol (NEST)
 • goruchwylio cyrff pensiynau hyd braich, gan gynnwys y Rheoleiddiwr Pensiynau, Gronfa Diogelu Pensiynau, Cynllun Cymorth Ariannol, Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau ac Ombwdsmon Pensiynau

Disodlwyd rôl yr Is-ysgrifennydd Gwladol dros Bensiynau gan rôl y Gweinidog Gwladol dros Bensiynau ym mis Gorffennaf 2016.

Cyn-ddeiliaid y rôl yma

 1. Richard Harrington MP

  • 2016 to 2017

Cyhoeddiadau

Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. New chair appointed to The Pensions Advisory Service

  • Press release
 2. Defined benefit green paper to look at the security and sustainability of the sector

  • Press release
 3. New financial guidance body unveiled

  • News story
 4. Pension providers making good progress on reducing fees and charges

  • Press release
 5. Future life expectancy to be considered in first State Pension age review

  • Press release
 6. Pensions Minister moves to create exit charges equality

  • Press release
 7. More than 1.5 million personal State Pension forecasts requested since the launch of the new State Pension

  • Press release
 8. Tough new regulations for master trusts proposed to boost consumer protection

  • Press release
 9. The number of people saving as a result of automatic enrolment to hit 10 million

  • Press release
 10. Pensioners to benefit from reforms to long service cap

  • Press release