Rôl Gweinidogol

Is-ysgrifennydd Gwladol dros Bensiynau

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau’r gweinidog yn cynnwys:

 • budd-daliadau pensiynwyr, gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth newydd, Taliadau Tanwydd Gaeaf a Chredyd Pensiwn
 • adolygu oedran Pensiwn y Wladwriaeth
 • undebau credyd
 • pensiynau preifat a galwedigaethol, gan gynnwys cofrestru awtomatig a’r Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol (NEST)
 • goruchwylio cyrff pensiynau hyd braich, gan gynnwys y Rheoleiddiwr Pensiynau, Gronfa Diogelu Pensiynau, Cynllun Cymorth Ariannol, Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau ac Ombwdsmon Pensiynau

Deiliad y rôl : Richard Harrington MP

Penodwyd Richard Harrington yn Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 17 Gorffennaf 2016. Etholwyd ef yn AS Ceidwadol dros Watford ym mis Mai 2010, ac fe’i ail-etholwyd ym mis Mai 2015.

Addysg

Mynychodd Richard ysgol Ramadeg Leeds a dyfarnwyd ysgoloriaeth i Brifysgol Rhydychen yn astudio’r gyfraith yng Ngholeg Keble.

Gyrfa wleidyddol

Yn flaenorol, bu’n gwasanaethu fel Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar y cyd yn y Swyddfa Gartref, yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, a’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol o fis Medi 2015 tan fis Gorffennaf 2016.

Ei yrfa y tu allan i wleidyddiaeth

Dechreuodd ei yrfa busnes gyda’r Bartneriaeth John Lewis ac yn y pen draw roedd yn rhedeg busnes, a oedd ar ei frig, gyda 2,000 o weithwyr mewn 7 gwlad.

Cyhoeddiadau

Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Defined benefit green paper to look at the security and sustainability of the sector

  • Press release
 2. New financial guidance body unveiled

  • News story
 3. Pension providers making good progress on reducing fees and charges

  • Press release
 4. Future life expectancy to be considered in first State Pension age review

  • Press release
 5. Pensions Minister moves to create exit charges equality

  • Press release
 6. More than 1.5 million personal State Pension forecasts requested since the launch of the new State Pension

  • Press release
 7. Tough new regulations for master trusts proposed to boost consumer protection

  • Press release
 8. The number of people saving as a result of automatic enrolment to hit 10 million

  • Press release
 9. Pensioners to benefit from reforms to long service cap

  • Press release