Closed consultation

Y Weinyddiaeth Cyfiawnder: Cynllun Iaith Gymraeg 2014

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

We are analysing your feedback

Visit this page again soon to download the outcome to this public feedback.

Summary

Mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn gwahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ei Chynllun Iaith Gymraeg.

This consultation ran from
to

Consultation description

Rydym yn edrych ymlaen at glywed beth sydd gan bobl i’w ddweud, a gwneud yn siŵr bod y cynllun diwygiedig yn parhau i adlewyrchu anghenion pobl y mae’n well ganddynt ddefnyddio’r Gymraeg.

Ar ôl tair blynedd o weithredu ein Cynllun Iaith Gymraeg cyfredol, rydym wedi paratoi’r cynllun diwygiedig yn unol â chanllawiau Comisiynydd y Gymraeg, o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993. Bydd yn cael ei gyflwyno i Gomisiynydd y Gymraeg ei gymeradwyo’n ffurfiol ar ôl y broses ymgynghori.

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig drafft hwn yn disgrifio sut bydd y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn parhau i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.

Mae dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad wedi cael ei ymestyn tan 7 Ionawr 2015 i ganiatáu rhagor o ymatebion.

Welsh Language Scheme (English version)

Documents

Cynllun Iaith Gymraeg: papur ymgynghori

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email web.comments@justice.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Holiadur

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email web.comments@justice.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Published 8 October 2014
Last updated 16 December 2014 + show all updates
  1. Mae dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad wedi cael ei ymestyn tan 7 Ionawr 2015 i ganiatáu rhagor o ymatebion.
  2. First published.