Open consultation

Gwerthuso Safleoedd - Sut byddwn yn gwerthuso safleoedd - Nghymru

Summary

Ymgynghoriad cyhoeddus yng nghyswllt y gwaith o chwilio am safle addas ar gyfer Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF)

This consultation closes at

Consultation description

Yn dilyn y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd heddiw gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Llywodraeth Cymru, a chyhoeddi Gwaredu Gwastraff Ymbelydrol Uwch ei Actifedd yn Ddaearegol: Gweithio gyda Chymunedau gan Lywodraeth Cymru, bydd Radioactive Waste Management (RWM), un o is-gwmnïau Nuclear Decommissioning Authority, nawr yn dechrau ar y gwaith o chwilio am gymuned sydd â safle addas ac sy’n barod i gynnig lleoliad i adeiladu Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF). 

I ategu datganiad polisi Llywodraeth Cymru, mae’r wybodaeth am yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Werthuso Safleoedd wedi’i hatodi ac mae hi’n cynnwys manylion pwysig ynghylch sut y bydd safleoedd yn cael eu hasesu yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan ein hymgyrch.

Documents

Gwerthuso Safleoedd

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email rwmfeedback@nda.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Ways to respond

Complete a response form and either

Email to:

gwerthusosafleoedd@nda.gov.uk

Write to:

Site Evaluation Team 
Radioactive Waste Management 
Building 587 
Curie Avenue 
Harwell Campus 
Didcot OX11 0RH

Published 16 January 2019