Consultation outcome

Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau: Cynllun Iaith Gymraeg

This consultation has concluded

Original consultation

Summary

Mae Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau (UKCES) yn gwahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ei Gynllun Iaith Gymraeg.

This consultation ran from
to