Consultation outcome

Caniatáu i ysgolion gadw chwistrellwyr adrenalin awtomatig sbâr

This consultation has concluded

Detail of outcome

The responses received were overwhelmingly supportive of changing the law to allow schools to hold spare AAIs, without a prescription, for use in emergencies.

The government therefore laid before Parliament on 5 July 2017 the Human Medicines (Amendment) Regulations 2017.

Read the full outcome.

Original consultation

Summary

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar a ddylid newid deddfwriaeth i ganiatáu i ysgolion ddewis cadw chwistrellwyr adrenalin awtomatig (AAI) sbâr i’w defnyddio mewn argyfwng.

This consultation ran from
to

Consultation description

Yn dilyn argymhelliad y Comisiwn Meddyginiaethau Dynol, mae’r llywodraeth yn cynnig newid Rheoliadau Meddyginiaethau Dynol 2012 i alluogi ysgolion i brynu heb bresgripsiwn a chadw AAI sbâr i’w defnyddio mewn argyfwng.

Byddai hyn yn galluogi ysgolion yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon sy’n dewis gwneud hynny i gadw AAI sbâr i’w defnyddio mewn argyfwng. Ar hyn o bryd, dim ond ar bresgripsiwn y gellir cael AAI, sy’n golygu na all ysgolion gadw rhai sbâr i’w defnyddio mewn argyfwng. Ni fyddai’n ofynnol i ysgolion gadw AAI sbâr o ganlyniad i’r newid.

Rydym yn ymgynghori yn unol ag adran 129(6) o Ddeddf Meddyginiaethau 1968.

Sut i ymateb gan ddefnyddio’r ffurflen ymgynghori Cymraeg – cwblhewch y ddogfen ymgynghori ac anfonwch i Gareth.James@dh.gsi.gov.uk fel atodiad.

Darllenwch fersiwn Saesneg o’r ymgynghoriad

You can also read about the consultation and submit your views online in English.

Documents

Published 3 April 2017