Consultation outcome

Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol: Cynllun Iaith Gymraeg

This consultation has concluded

Download the full outcome

Detail of outcome

Mae’r cynllun iaith Cymraeg yma’n disgrifio sut y bydden yn trin yr iaith Cymraeg a Saesneg yn gyfartal. Cynhyrchwyd y cynllun hwn yn unol â chanllawiau Comisiynydd y Gymraeg o dan y Ddeddf Iaith Cymraeg 1993 a chafodd ei gymeradwyo gan Gomisiynydd y Gymraeg ar y 16ain o Ionawr 2015, ar ôl proses ymgynghori.

Original consultation

This consultation ran from to

Summary

Mae’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol yn gwahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ei Gynllun Iaith Gymraeg. Mae’r cynllun drafft hwn yn nodi sut y byddwn yn ymdrin â’r iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg mewn modd cyfartal.

Documents

Consultation description