Consultation outcome

Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol: Cynllun Iaith Gymraeg

This consultation has concluded

Download the full outcome

Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol Cynllun Iaith Gymraeg

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email web.comments@justice.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Detail of outcome

Mae’r cynllun iaith Cymraeg yma’n disgrifio sut y bydden yn trin yr iaith Cymraeg a Saesneg yn gyfartal. Cynhyrchwyd y cynllun hwn yn unol â chanllawiau Comisiynydd y Gymraeg o dan y Ddeddf Iaith Cymraeg 1993 a chafodd ei gymeradwyo gan Gomisiynydd y Gymraeg ar y 16ain o Ionawr 2015, ar ôl proses ymgynghori.

Original consultation

Summary

Mae’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol yn gwahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ei Gynllun Iaith Gymraeg. Mae’r cynllun drafft hwn yn nodi sut y byddwn yn ymdrin â’r iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg mewn modd cyfartal.

This consultation ran from
to

Consultation description

Paratowyd y cynllun yma trwy ddilyn cyngor Comisiynydd y Gymraeg yn ôl Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a bydd yn cael ei gyflwyno am gymeradwyaeth ffurfiol gan Gomisiynydd y Gymraeg yn dilyn yr ymgynghoriad.

Cliciwch yma i ymateb os gwelwch yn dda

English language version also available.

Documents

Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol: Cynllun Iaith Gymraeg

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email web.comments@justice.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Published 22 August 2014
Last updated 26 February 2015 + show all updates
  1. Welsh Language Scheme published following consultation
  2. First published.