Consultation outcome

Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol: Cynllun Iaith Gymraeg

This consultation has concluded

Original consultation

Summary

Mae’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol yn gwahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ei Gynllun Iaith Gymraeg. Mae’r cynllun drafft hwn yn nodi sut y byddwn yn ymdrin â’r iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg mewn modd cyfartal.

This consultation ran from
to