Closed consultation

Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB): Request for views

We are analysing your feedback

Visit this page again soon to download the outcome to this public feedback.

Summary

Seeking views on the Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB): what should its priorities and key services be?

This consultation was held on another website.

This consultation ran from
to

Consultation description

We are seeking views on the Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). We are particularly keen to hear from farmers, growers, and others across the UK who pay a levy to fund it.

AHDB was created ten years ago. Since then the industries it supports have changed and AHDB has become more strategic and efficient. As we leave the European Union it is a good time to consider what AHDB’s future role and activities should be.

Which services are most valued? Should levy payers continue to pay money on the same basis in future?

Y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB): Cais am safbwyntiau

Rydym yn ceisio safbwyntiau ar y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB). Rydym yn awyddus iawn i glywed gan ffermwyr, tyfwyr, ac eraill ledled y DU sy’n talu ardoll i’w ariannu.

Sefydlwyd y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth ddeng mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae’r diwydiannau a gefnogir ganddo wedi newid ac mae’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth wedi dod yn fwy strategol ac effeithlon. Wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd mae’n amser da ystyried beth ddylai rôl a gweithgareddau’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth fod yn y dyfodol.

Pa wasanaethau a werthfawrogir fwyaf? A ddylai talwyr yr ardoll barhau i dalu arian ar yr un sail yn y dyfodol?

Published 31 August 2018