Mrs S Spesyvtseva v University of St Andrews: 4100204/2017

Employment Tribunal decision.