Mr G Rakoczy v Manchester University NHS Foundation Trust: 2421222/2017

Employment Tribunal decision.