Gallwch gofrestru manylion eich elusen gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM) er mwyn cael treth yn ôl ar bethau megis cyfraniadau Rhodd Cymorth.

Gallwch hefyd parhau i ddefnyddio cais a oedd wedi’i chadw’n flaenorol.

Defnyddiwch ffurflen ChV1 os ydych eisoes wedi cofrestro ond am newid eich manylion.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Yr hyn sydd ei angen arnoch

Mae angen i chi gofrestru fel sefydliad gyda Phorth y Llywodraeth.

Bydd angen manylion canlynol eich elusen arnoch:

  • manylion cyfrif banc a chyfrifon ariannol
  • manylion swyddogion, gan gynnwys dyddiadau geni a rhifau Yswiriant Gwladol
  • rhif cofrestru os ydych wedi cofrestru’ch elusen gyda rheolydd
  • amcanion elusennol (a elwir weithiau’n dibenion)
  • dogfen llywodraethu (a elwir weithiau’n llyfr rheolau) - mae hwn yn esbonio sut y mae’ch elusen yn cael ei rhedeg

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau