Cofrestru ar gyfer a chyflwyno'ch Ffurflen Dreth Hunanasesiad

Cofrestru os ydych yn hunangyflogedig

Os oes rhaid i chi anfon Ffurflen Dreth ac ni anfonoch un y llynedd, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesiad ac Yswiriant Gwladol Dosbarth 2.

Cofrestrwch erbyn 5 Hydref yn ail flwyddyn dreth eich busnes. Os na fyddwch yn gwneud hynny, gellir codi dirwy arnoch.

Os ydych wedi anfon Ffurflen Dreth o’r blaen

Cofrestrwch ar-lein (ffurflen CWF1).

Bydd angen i chi ddod o hyd i’ch Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR), sef 10 digid, o’r adeg pan wnaethoch gofrestru ar gyfer Hunanasesiad yn flaenorol.

Os ydych wedi ymuno â’r gwasanaeth ar-lein o’r blaen, dylech ddefnyddio’r un cyfrif i gyflwyno’ch Ffurflen Dreth.

Os nad ydych wedi anfon Ffurflen Dreth o’r blaen

Cofrestrwch ar-lein a bydd y canlynol yn dilyn:

  • cewch lythyr sy’n cynnwys eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR), sef 10 digid
  • cewch eich ymrestru ar gyfer y gwasanaeth Hunanasesiad ar-lein ar yr un pryd

Byddwch hefyd yn cael llythyr cyn pen 10 diwrnod gwaith (21 os ydych dramor) a bydd hwnnw’n cynnwys Cod Cychwyn. Bydd angen hwn arnoch wrth fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein am y tro cyntaf. Gallwch ddisodli cod cychwyn os na fyddwch yn ei gael, neu os ydych yn ei golli.

Ffyrdd eraill o gofrestru

Gallwch lenwi’r ffurflen hon ar y sgrin cyn ei hargraffu a’i phostio i CThEM. Bydd angen i chi gael eich holl wybodaeth wrth law gan na allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol.

Os ydych yn defnyddio hen borwr, er enghraifft Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.