Cofrestru ar gyfer a chyflwyno'ch Ffurflen Dreth Hunanasesiad

Cofrestru os ydych yn bartner neu'n bartneriaeth

Mae’n rhaid i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesiad os ydych yn bartner mewn partneriaeth.

Bydd angen Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) eich partneriaeth arnoch sy’n 10 digid o hyd. Gallwch ddod o hyd i UTR os ydych wedi’i golli.

Rhaid i chi hefyd gofrestru eich partneriaeth os ydych yn ‘partner enwebedig’.

Mae yna ffyrdd gwahanol i gofrestru: