Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i bledio’n euog neu’n ddieuog ar gyfer trosedd traffig.

Mae’n rhaid i chi fod yn naill ai’r:

  • unigolyn sydd wedi ei gyhuddo o’r drosedd, neu’n
  • gynrychiolydd swyddogol y cwmni sydd wedi ei gyhuddo o’r drosedd

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, mae arnoch angen:

  • yr hysbysiad yr anfonodd yr heddlu atoch
  • eich trwydded yrru
  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • manylion eich incwm
  • manylion eich taliadau allan, e.e. rhent neu forgais, biliau’r cartref

Cysylltwch â’r llys sy’n delio â’ch achos os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae cymorth ar gael i gofnodi ple ar-lein.