Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH / Danfoss A/S

OFT closed case: Anticipated acquisition by Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH of the flow metering business of Danfoss A/S.