Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) / Old Mutual plc

OFT closed case: Anticipated acquisition of Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) by Old Mutual plc.