Anfonwch eich manylion rhent, prydles neu berchenogaeth at Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Mae angen i chi yrru gwybodaeth ynglyn ȃ’ch eiddo busnes i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) os ydynt wedi gofyn i chi.

‘Rydych angen gwybodaeth ar y canlynol:

  • eich prydles neu gytundeb, ynglyn ag unrhyw adolygiad rhent neu cyfnod rhent rhad ac am ddim (neu unrhyw wybodaeth am y tenant os chi yw’r perchennog)
  • unrhyw is- osodiadau
  • unrhyw newidiadau sydd wedi eu wneud i’r eiddo, gan gynnwys y cost
  • eich rhent, yn cynnwys dyddiad a osodiwyd
  • enw eich landlord, os chi yw y tenant

Gallech orfod fynd i’r llys os byddwch yn cyflwyno gwybodaeth ffug.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Mae hi yn cymeryd 30 munud i ddefnyddio y gwasanaeth hwn.

Nid oes rhaid i chi ei gwblhau mewn un cam.

Gallwch safio yr hyn rydych chi wedi’i wneud a dychwelyd i orffen yn nes ymlaen.

Os oes angen help

Cysylltwch ȃ’ch Swyddfa Brisio leol ynglyn ȃ help i ddefnyddio y gwasanaeth.

Gallwch ddod o hyd i’r manylion cyswllt yn y llythyr a anfonwyd.