Mae angen i chi yrru gwybodaeth ynglyn ȃ’ch eiddo busnes i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) os ydynt wedi gofyn i chi.

‘Rydych angen gwybodaeth ar y canlynol:

  • eich prydles neu gytundeb, ynglyn ag unrhyw adolygiad rhent neu cyfnod rhent rhad ac am ddim (neu unrhyw wybodaeth am y tenant os chi yw’r perchennog)
  • unrhyw is- osodiadau
  • unrhyw newidiadau sydd wedi eu wneud i’r eiddo, gan gynnwys y cost
  • eich rhent, yn cynnwys dyddiad a osodiwyd
  • enw eich landlord, os chi yw y tenant

Gallech orfod fynd i’r llys os byddwch yn cyflwyno gwybodaeth ffug.

Dechrau nawr

More Information

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Mae hi yn cymeryd 20 munud i ddefnyddio y gwasanaeth hwn.

Nid oes rhaid i chi ei gwblhau mewn un cam.

Gallwch safio yr hyn rydych chi wedi’i wneud a dychwelyd i orffen yn nes ymlaen.

Os oes angen help

Cysylltwch ȃ’ch Swyddfa Brisio leol ynglyn ȃ help i ddefnyddio y gwasanaeth.

Gallwch ddod o hyd i’r manylion cyswllt yn y llythyr a anfonwyd.