Dywedir wrthych yn ystod eich asesiad ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) pryd fydd angen i chi anfon nodiadau ffitrwydd (a elwir weithiau yn ‘nodyn salwch’ neu ‘papur doctor’).

Byddwch angen:

  • eich nodyn ffitrwydd wedi’i lofnodi gan eich meddyg
  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • ffôn neu lechen gyda chamera, neu gyfrifiadur gyda llun neu gopi o’ch nodyn ffitrwydd wedi’i arbed arno

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Gallwch bostio eich nodyn ffitrwydd.

Mae’r cyfeiriad y dylech ei ddefnyddio yn dibynnu ar ble rydych yn byw. Gallwch ddod o hyd i’r cyfeiriad ar unrhyw lythyr yr ydych wedi’i gael am eich cais ESA.

Os nad oes gennych unrhyw lythyrau am eich cais, ffoniwch y Ganolfan Byd Gwaith.

Ganolfan Byd Gwaith
Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 169 0314
Llinell Saesneg: 0800 169 0310
Darganfyddwch am gostau galwadau