Societe Wassner Aviation Jodel D120A, G-BKDY, 18 September 1988