Reims Cessna FRA150L Aerobat, G-BCRN, 23 September 1992