Piper PA-46-350P Malibu Mirage, G-BYLM, 30 January 2004