Beagle B206 Series I Bassett, G-BSET, 2 September 1995