Complaints procedure

Komentarze i skargi dotyczące Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

Jesteśmy ciekawi komentarzy na temat usług, które świadczymy. Pomogą nam zidentyfikować, co robimy dobrze, a co moglibyśmy robić lepiej. Jeśli chcą Państwo wyrazić swój komentarz, skargę lub sugestię dotyczącą Ambasady Brytyjskiej, prosimy wysłać ją pocztą na następujący adres:

Zastępca Szefa Misji
Sarah Tiffin
Ambasada Brytyjska
ul. Kawalerii 12
00-468 Warszawa

Każda skarga zostanie zbadana. Odpowiemy na nią w przeciągu 2 tygodni, a jeśli nie będzie to możliwe w tym terminie, prześlemy krótką odpowiedź z wyjaśnieniem. Im wcześniej dowiemy się o trudnościach, na które mogą Państwo napotykać, tym szybciej pomożemy je naprawić.

Komentarze i skargi dotyczące Sekcji Konsularnej

¡Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Państwa sprawa została rozpatrzona przez personel Sekcji Konsularnej i chcą Państwo złożyć skargę, prosimy wysłać ją na na następujący adres:

Konsul
Ambasada Brytyjska
Sekcja Konsularna
ul. Kawalerii 12
00-468 Warsaw

(Na kopercie i liście powinno znaleźć się słowo “Osobiste”).

Jeżeli skarga dotyczy bezpośrednio Konsula, prosimy napisać do Ambasadora:

Ambasador
Ambasada Brytyjska
ul. Kawalerii 12
00-468 Warszawa

Mogą Państwo również napisać bezpośrednio do Dyrektora Konsularnego w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów na poniższy adres, by Państwa skarga została w pełni zbadana zgodnie z procedurami Ministerstwa:

Consular Directorate
Foreign and Commonwealth Office
Old Admiralty Building
Spring Gardens
London
SW1A 2PA

Telefon: +44 (0) 20 7008 1500 Fax: +44 (0) 20 7008 0152 E-mail: complaint.consular.services@fco.gov.uk

W skardze prosimy zawrzeć:

  • imię, nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej skargę
  • jasny opis zdarzenia, którego dotyczy skarga, z uwzględnieniem jak największej ilości szczegółów oraz daty zdarzenia

Skarga zostanie w pełni rozpatrzona przez pracownika Ambasady, który nie jest bezpośrednio związany z Państwa sprawą lub skargą. Zazwyczaj będzie to również pracownik wyższy rangą od tego, którego dotyczy skarga.

Zrobimy wszystko, co możliwe, aby dać Państwu pełną odpowiedź w przeciągu 20 dni roboczych. Jeśli nie będziemy mogli uczynić tego w tym terminie, poinformujemy Państwa, kiedy będą Państwo mogli spodziewać się odpowiedzi.

Skargi zostaną zarejestrowane i zbadane, a informacje w nich zawarte pomogą nam świadczyć najlepszą możliwą pomoc i wsparcie.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani otrzymaną odpowiedzią, mogą Państwo napisać bezpośrednio do jednego z Ministrów w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów lub do posła Izby Gmin z Państwa regionu, z prośbą o zgłoszenie skargi do brytyjskiego Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów.

Jeżeli po złożeniu skargi poprzez Państwa posła nadal nie są Państwo zadowoleni z otrzymanej odpowiedzi, mogą Państwo skontaktować się z Parlamentarnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Zajmuje się on zwykle sprawami związanymi z “niewłaściwą administracją” (złą administracją lub niewłaściwym stosowaniem przepisów). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich