Working for Britské velvyslanectví v Praze

Obecné informace

Britské velvyslanectví je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti na trhu práce. Nabízíme profesní rozvoj a možnost kariérního postupu všem bez rozdílu, pouze na základě posouzení schopností, odborné kvalifikace a vhodnosti pro danou pozici. Vítány jsou žádosti o zaměstnání od všech dostatečně kvalifikovaných osob, včetně příslušníků národnostních menšin a osob se zdravotním omezením. Všechny žádosti jsou posuzovány pouze na základě odborné způsobilosti.

Britská diplomacie je v České republice zastoupena Britským velvyslanectvím v Praze. Zaměstnanci velvyslanectví se dělí do dvou skupin:

Zaměstnanci Spojeného království: kariérní diplomaté, kteří jsou přímo zaměstnanci britského Ministerstva zahraničních věcí (FCO) a kteří jsou na diplomatické mise vysíláni na dobu 3-5 let.

Místně najatí pracovníci: občané dané země, kteří jsou zaměstnaní v souladu s místními pracovně-právními předpisy.

Pokud máte zájem o diplomatickou pozici a chcete se stát zaměstnancem britského Ministerstva zahraničních věcí (FCO) , pošlete prosím svou žádost o zaměstnání přímo do Londýna. Další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách britského Ministerstva zahraničních věcí.

Volné pracovní pozice pro místní zaměstnance pracující pro Britské velvyslanectví v Praze se neobjevují často. Pokud je však takové místo k dispozici, inzerujeme ho vždy na našich webových stránkách. Sledujte proto naše webové stránky pravidelně.

Upozorňujeme vás, že možnosti kariérního postupu jsou často omezené, nicméně velvyslanectví podporuje a pobízí své zaměstnance, aby se ucházeli o jiná pracovní místa v rámci velvyslanectví.

Pracovní stáže

Příležitostně velvyslanectví nabízí i pracovní stáže pro studenty nebo čerstvé absolventy. Tyto stáže jsou taktéž inzerovány na našich webových stránkách v sekci “Volná pracovní místa”.

Studenti vysokých škol ve Spojeném království, kteří mají britskou národnost a kteří uvažují o kariéře v diplomacii, se mohou obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí v Londýně. To má možnost umístit zájemce o stáž v rámci svých programů nebo v rámci programů jiných vládních resortů.

Londýnské Ministerstvo zahraničních věcí rovněž nabízí celou řadu odborných stáží pro nadané jednotlivce z nejrůznějších oborů. Více informací o této možnosti je k dispozici na výše uvedené webové stránce FCO.

Jak se ucházet o zaměstnání

Žádosti o zaměstnání na Britském velvyslanectví v Praze musí být zaslány e-mailem a to pouze jako reakce na některou z inzerovaných pozic. Prostudujte si prosím pečlivě pokyny u jednotlivých inzerátů.

Vyplňte prosím formulář, který je k dispozici na našich webových stránkách. Ujistěte se, že jste vypsali všechna pole včetně sekce “Supporting Statement”, kde popíšete svou motivaci a své dovednosti a zkušenosti. Dále připojte aktuální životopis v anglickém jazyce.

Žádosti o zaměstnání, které nereagují na konkrétní inzerovanou pozici, nebudou brány v potaz. Kontaktovat budeme pouze kandidáty vybrané k osobnímu pohovoru. Vyplněné žádosti nevracíme.

Všichni žadatelé musí mít vysokou úroveň mluvené i psané angličtiny (pokud není uvedeno jinak) a pro většinu pozic je nutná i plynulá znalost českého jazyka.

Velvyslanectví posoudí všechny žádosti a vybrané kandidáty pozve k osobnímu pohovoru, při kterém bude tým zaměstnanců velvyslanectví zjištovat odbornou způsobilost jednotlivých kandidátů. Kandidáti budou tázáni na předchozí pracovní zkušenosti a osobní dovednosti. Některé přijímací pohovory mohou zahrnovat i praktické otestování dovedností potřebných pro danou pozici. Pohovory jsou vedeny v anglickém jazyce.