Toll Peiriannau Hapchwarae

Yr hyn rydych yn talu'r doll arno

Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu’r Doll Peiriannau Hapchwarae (MGD) os oes peiriannau sy’n rhoi gwobrau ariannol yn eich adeilad. Rydych yn talu’r doll ar y canlynol:

  • peiriannau ceiniogau a ffrwythau a pheiriannau hapchwarae eraill
  • peiriannau cwis a pheiriannau ‘sgil gyda gwobr’ eraill

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Nid ydych yn talu’r doll ar beiriannau pan fo’r wobr yn llai na’r gost o chwarae, neu ar enillion a gafwyd o ddigwyddiadau ar gyfer elusennau, twrnameintiau, peiriannau loteri, neu os bydd y peiriant at ddefnydd domestig.

Bydd eich enillion o beiriannau hapchwarae wedi’u heithrio rhag TAW os ydych yn talu MGD.

Os ydych yn gyfrifol am MGD bydd yn rhaid i chi gofrestru, anfon datganiadau yn rheolaidd, talu’r doll, a chadw cofnodion.

Pwy sy’n gyfrifol am gofrestru a thalu

Os ydych yn gyfrifol am MGD bydd yn rhaid i chi gofrestru, anfon ffurflenni treth yn rheolaidd, talu’r doll, a chadw cofnodion.

Arnoch chi mae’r cyfrifoldeb os oes gennych unrhyw un o’r trwyddedau canlynol:

  • trwydded safle, er enghraifft ar gyfer tollau hapchwarae neu alcohol
  • trwydded peiriannau hapchwarae ar gyfer canolfan adloniant teuluol
  • tystysgrif safle ar gyfer clwb, trwydded hapchwarae ar gyfer clwb neu drwydded peiriannau ar gyfer clwb
  • trwydded hapchwarae am wobrwyon neu drwydded ddiddanu
  • tystysgrif cofrestru gan gynnwys tystysgrif cofrestru clwb
  • trwydded swyddfa bwci neu drwydded clwb bingo
  • trwydded i werthu alcohol yng Ngogledd Iwerddon

Mae rheolau gwahanol os ydych yn denant tafarn. Chi sy’n gyfrifol am MGD, nid perchennog trwydded yr adeilad (fel arfer perchennog y dafarn). Pan fyddwch yn rhoi’r gorau i fod yn denant, bydd rhaid i chi ganslo’ch cofrestriad.

Os ydych yn darparu’r peiriannau, nid chi sy’n gyfrifol am y Doll Peiriannau Chwarae (MGD), oni bai eich bod hefyd yn meddu ar y drwydded ar gyfer y safle.

Os nad oes trwydded gan eich adeilad bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn gofyn i rywun arall gofrestru a thalu’r doll, fel arfer y rheolwr neu’r perchennog.

Os nad ydych yn cofrestru pan ddylech wneud, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu dirwy a chael eich gorfodi i gofrestru.