Cael taliad ymlaen llaw o’ch taliad budd-dal cyntaf

Neidio i gynnwys y canllaw

Trosolwg

Efallai byddwch yn gallu cael taliad ymlaen llaw o’ch taliad budd-dal cyntaf os ydych mewn angen ariannol brys.

Fel arfer, byddwch yn ei ad-dalu trwy’ch budd-daliadau. Nid oes rhaid i chi dalu llog.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (Saesneg).

Gallwch wneud cais os ydych wedi gwneud cais yn ddiweddar am:

  • Credyd Cynhwysol
  • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)
  • Lwfans Gofalwr
  • Credyd Pensiwn
  • Pensiwn y Wladwriaeth

Byddwch yn cael gwybod pryd byddwch yn cael eich talu a faint. Fel arfer byddwch yn cael eich talu ar yr un diwrnod neu’r diwrnod gwaith nesaf. Bydd yn cael ei dalu i’ch cyfrif banc neu gyfrif swyddfa bost.