Trosolwg

Mae Lwfans Mamolaeth fel arfer yn cael ei dalu i chi os nad ydych yn gymwys i gael Tâl Mamolaeth Statudol.

Mae’r swm y gallwch ei gael yn dibynnu ar eich cymhwyster.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gallwch wneud cais am Lwfans Mamolaeth ar ôl i chi fod yn feichiog am 26 wythnos. Gall taliadau ddechrau 11 wythnos cyn y disgwylir eich babi.

Gall unrhyw arian rydych yn ei gael effeithio ar eich budd-daliadau.