Trosolwg

Mae Lwfans Mamolaeth yn daliad allwch ei gael os ydych yn cymryd amser i ffwrdd i gael babi.

Gallwch ei gael os ydych:

  • yn gyflogedig ond methu cael Tâl Mamolaeth Statudol (SMP)
  • yn hunangyflogedig
  • wedi stopio gweithio yn ddiweddar
  • yn cymryd rhan mewn gwaith di-dâl ym musnes eich cymar neu bartner sifil

Gallwch gael Lwfans Mamolaeth am hyd at 39 wythnos.

Gallwch wneud cais am Lwfans Mamolaeth ar ôl i chi fod yn feichiog am 26 wythnos. Gall taliadau ddechrau hyd at 11 wythnos cyn y disgwylir eich babi.

Gall unrhyw arian rydych yn ei gael effeithio ar eich budd-daliadau eraill.