Cael gwybod beth sydd angen i chi ei wneud a’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn y gallwch ddechrau eich cais am Bensiwn y Wladwriaeth ar-lein. Rhaid i chi fod o fewn 4 mis o’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Gallwch barhau i wneud cais ar-lein os:

Byddwch angen ymrestru ar gyfer cyfrif Porth y Llywodraeth a chofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein Pensiwn y Wladwriaeth. Cewch ID defnyddiwr a fe anfonnir cod ysgogi i chi o fewn 7 diwrnod.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Start now