Canllawiau

Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW fel asiant: cam wrth gam

Dilynwch y camau hyn os ydych yn asiant ac mae angen i’ch cleientiaid ddilyn rheolau Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW.

1. Gwirio a oes angen i’ch cleient gofrestru ar gyfer y cynllun Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW ac, os felly, pryd

Gwiriwch a oes angen i’ch cleient ddechrau cadw cofnodion digidol, cofrestru a defnyddio meddalwedd ac, os felly, pryd.

2. Cael y feddalwedd gywir

Gallwch chwilio am becynnau meddalwedd sy’n cydweddu â’r cynllun Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW.

3. Creu cyfrif gwasanaethau asiant

Bydd angen i chi greu cyfrif gwasanaethau asiantau.

Mae hwn yn wahanol i’ch cyfrif gwasanaethau ar-lein CThEM ar gyfer asiantau.

Mae cyfrif gwasanaethau asiant yn eich galluogi i gopïo awdurdodiadau eich cleientiaid TAW presennol ar draws o’ch cyfrif gwasanaethau CThEM ar-lein.

Bydd angen eich Dynodydd Defnyddiwr (ID) ar gyfer Porth y Llywodraeth arnoch.

4. Cofrestru’ch cleientiaid TAW presennol ar gyfer y cynllun Troi Treth yn Ddigidol

Cofrestrwch eich cleientiaid ar gyfer y cynllun Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW. Gallwch reoli manylion eich cleient ar-lein ar ôl i chi eu cofrestru.

5. Gofyn i gleientiaid newydd gofrestru ar gyfer Troi Treth yn Ddigidol

Os hoffech weithredu ar ran cleient nad ydych wedi’i gopïo ar draws yn y cam blaenorol, bydd angen iddo gofrestru ar gyfer Troi Treth yn Ddigidol.

Gallwch wedyn ofyn iddo eich awdurdodi. Ni allwch wneud y cam hwn ar ei ran.

6. Gofyn i gleientiaid newydd eich awdurdodi

Mewngofnodwch i’ch cyfrif gwasanaethau asiant, ac yna:

 1. Dewiswch ‘Gofyn i gleient eich awdurdodi’.
 2. Crëwch gais am awdurdodiad – mae hyn yn ymddangos fel cysylltiad.
 3. Anfonwch y cysylltiad at eich cleient.

Mae’n rhaid i’ch cleient:

 • fod wedi cofrestru ar gyfer y cynllun Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW eisoes
 • ddefnyddio’r cysylltiad i ymateb i’ch cais cyn iddo ddod i ben

7. Awdurdodi’ch meddalwedd

Cyn i chi allu anfon Ffurflenni TAW yn ddigidol, bydd angen i chi awdurdodi’ch meddalwedd.

Gofynnwch i’ch cyflenwr meddalwedd os nad ydych yn gwybod sut i wneud hynny.

Cyhoeddwyd ar 8 February 2019
Diweddarwyd ddiwethaf ar 1 April 2022 + show all updates
 1. Information has been updated to reflect the fact that VAT registered businesses with taxable turnover below the registration threshold will also need to follow the Making Tax Digital rules from 1 April 2022.

 2. We have added a link to guidance on how to authorise an agent to deal with certain tax services for you.

 3. Added translation

 4. Section 6 updated to 'Ask new clients to authorise you'.

 5. A new section has been added about 'How to manage your client's details'.

 6. Added translation

 7. Added translation

 8. Sign your client up at least 72 hours before their VAT Return is due, or 7 working days before if they pay by Direct Debit.

 9. Businesses need to sign up for Making Tax Digital at least one week before their VAT Return is due.

 10. First published.