Guidance

Diweddaru manylion eich daliad

Os ydych yn cadw gwartheg, buail neu fyfflos, sicrhewch fod gan y sefydliadau perthnasol fanylion cyfredol a chywir ar eich cyfer chi a'ch daliad.