Guidance

Diweddaru manylion eich daliad

Os ydych yn cadw gwartheg, buail neu fyfflos, sicrhewch fod gan y sefydliadau perthnasol fanylion cyfredol a chywir ar eich cyfer chi a'ch daliad.

Pa bryd bynnag y bydd eich manylion cyswllt yn newid, mae’n bwysig hysbysu’r canlynol:

  • y sefydliad a gofrestrodd eich daliad
  • Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP)
  • yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol (AHVLA)

Mae angen y manylion cywir arnynt er mwyn gallu cysylltu â chi.

Gall rhif ffôn anghywir hefyd eich atal rhag defnyddio llinell ffôn hunanwasanaeth y System Olrhain Gwartheg.

Pa fanylion y mae angen i chi sicrhau eu bod yn gyfredol

Dylech gysylltu â’r sefydliadau isod os bydd unrhyw rai o’r manylion canlynol yn newid:

  • teitl y busnes
  • rhif ffôn
  • cyfeiriad y daliad (hy lle caiff y gwartheg eu cadw)
  • enw a chyfeiriad ar gyfer derbyn gohebiaeth (os yw’n wahanol i gyfeiriad eich daliad)
  • cyfeiriad e-bost

Gyda phwy y dylid cysylltu

Ble bynnag y lleolir eich daliad, dylech gysylltu â:

Hefyd:

Sut i gysylltu â GSGP

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014