Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn

Neidio i gynnwys y canllaw

Trosolwg

Gallech gael taliad untro o £500 i helpu tuag at gostau o gael plentyn. Gelwir hyn yn Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn.

Os ydych yn byw yn yr Alban, ni allwch gael Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn. Gallwch wneud cais am Taliad Beichiogrwydd a Babanod yn lle hynny.

Fel arfer, rydych yn gymwys ar gyfer y grant os yw’r ddau beth canlynol yn berthnasol:

  • rydych yn disgwyl eich plentyn cyntaf, neu rydych yn disgwyl genedigaeth luosog (fel gefeilliaid) a bod eisoes gennych blant
  • eich bod chi neu’ch partner eisoes yn cael budd-daliadau penodol

Rhaid i chi wneud cais am y grant o fewn 11 wythnos i ddyddiad y disgwylir y babi neu o fewn 6 mis ar ôl genedigaeth y babi.

Nid oes yn rhaid i chi dalu’r grant yn ôl ac ni fydd yn effeithio ar eich budd-daliadau neu’ch credydau treth eraill.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English) ac mewn fformat sy’n Hawdd i’w Ddeall.