Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn

Trosolwg

Gallech gael taliad untro o £500 i helpu tuag at gostau o gael plentyn. Gelwir hyn yn Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Fel arfer, rydych yn gymwys for the grant if both of the following apply: ar gyfer y grant os yw’r ddau beth canlynol yn berthnasol:

  • rydych yn disgwyl eich plentyn cyntaf, neu rydych yn disgwyl genedigaeth luosog (fel gefeilliaid) a bod eisoes gennych blant
  • eich bod chi neu’ch partner eisoes yn cael budd-daliadau penodol

Rhaid i chi wneud cais am y grant o fewn 11 wythnos i ddyddiad y disgwylir y babi neu o fewn 3 mis ar ôl genedigaeth y babi.

Nid oes yn rhaid i chi dalu’r grant yn ôl ac ni fydd yn effeithio ar eich budd-daliadau neu’ch credydau treth eraill.