Straipsnis

W. Hague‘as palankiai vertina IPPC klimato kaitos ataskaitą

JT Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) paskelbė antrąją ataskaitą, kurioje aptariamas klimato kaitos poveikis žmogui, aplinkai.

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

FCO

Kovo 31 d., pirmadienį, IPPC paskelbė dokumentą „Klimato poveikis, prisitaikymas ir pažeidžiamumas“. Tai kolektyvinės Penktosios įvertinimo ataskaitos – naujausio ir išsamiausio klimato kaitos mokslo įvertinimo nuo tada, kai pastarąjį kartą tokia ataskaita buvo parengta 2007 m. – antroji dalis.

Užsienio reikalų sekretorius Williamas Hague‘as atkreipė dėmesį į tai, jog būtina skubiai imtis priemonių ataskaitoje aptariamiems aktualiems klausimams spręsti:

„Iš IPPC ataskaitos aišku, jog temperatūrai pakilus dviem laipsniais pasauliui iškiltų pavojus, o keturiais laipsniais aukštesnės temperatūros padariniai pasaulyje būtų katastrofiški. Būtent toks numatomas scenarijus, jeigu nebus maksimaliai sutelktos viso pasaulio pastangos sumažinti išmetamą šiltnamio dujų kiekį. Padarinių neišvengtų nei viena šalis. Visos vyriausybės turi imtis veiksmų.“

Užsienio reikalų sekretoriaus specialusis įgaliotinis klimato kaitos klausimais seras Davidas Kingas pritarė, jog būtina imtis veiksmų jau dabar:

„Privalome išvengti pavojingos klimato kaitos poveikio. Jeigu nesiimsime veiksmų, tai turės visą pasaulį apimančių rimtų padarinių žmonių sveikatai, maisto ir išteklių saugumui bei ekonominei gerovei. Yra ribos, kiek mums pavyktų prisitaikyti prie šio poveikio, todėl klimato problemą galime išspręsti tik suvienydami pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas sėkmingai sumažinti išmetamą anglies dvideginio kiekį.“

Ataskaitoje pateikiami svarūs plintančių atitinkamų klimato kaitos padarinių įrodymai bei nurodoma būtinybė aptarti, kaip prisitaikyti prie tokių padarinių, kurių išvengti žmonijai jau nebepavyks.

Published 31 kovo 2014