Straipsnis

Paskelbtos pirmos Kompetencijų pusiausvyros peržiūros ataskaitos

Koalicinė vyriausybė paskelbė pirmąsias šešias Kompetencijų pusiausvyros peržiūros ataskaitas

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Foreign Office

Kompetencijų pusiausvyros peržiūra buvo pradėta 2012 m. liepą, o šį mėnesį užsienio reikalų sekretorius William Hague pasveikino parengus pirmąsias šešias ataskaitas ir pakvietė žmones prisidėti rengiant antrąjį ataskaitų paketą.

Kompetencijų pusiausvyros peržiūra rengiama koalicijai vykdant savo įsipareigojimą išanalizuoti ir išnagrinėti Jungtinės Karalystės santykius su Europos Sąjunga (ES). Šį mėnesį paskelbtas pirmasis ataskaitų rinkinys, kuriame apžvelgiama bendroji rinka, sveikata, bendradarbiavimas vystymosi labui ir humanitarinė pagalba, užsienio politika, gyvūnų sveikata ir gerovė, maisto sauga bei apmokestinimas. Kitos 26 ataskaitos pasirodys iki 2014 m. pabaigos. Tai bus išsamiausia iki šiol atlikta narystės ES poveikio Jungtinei Karalystei analizė. Pristatydamas pirmąsias ataskaitas, užsienio reikalų sekretorius sakė:

„Pirmą kartą šiose ataskaitose surinkti faktai iš įvairiausių sričių, siekiant pateikti tikslią ir išsamią informaciją apie Europos Sąjungos įtaką mūsų kasdieniame gyvenime. Vienais atvejais pasitvirtino ir buvo aiškiai pademonstruota tai, ką mes jau ir patys numanėme. Tuo tarpu kitais atvejais paaiškėjo naujų faktų ir išryškėjo naujos perspektyvos vystant mūsų santykius su ES.

Tuo metu, kai ES tenka atremti didelius iššūkius, o Didžiojoje Britanijoje vis stiprėja diskusijos ES klausimais, gyvybiškai svarbu, kad Jungtinėje Karalystėje vykstantys debatai būtų pagrįsti kuo tikresne informacija. Šios ataskaitos įneša svarų indėlį ne tik į debatus mūsų šalyje, bet prisideda ir prie kitose Europos šalyse vykstančių diskusijų apie Europos Sąjungą.“

Ataskaitos buvo parengtos po išsamių konsultacijų su įmonėmis, mokslo centrais (angl. think tank), akademinėmis ir kitomis įstaigomis, turinčiomis tiesioginės praktinės patirties, ką reiškia narystė ES. Galutinės ataskaitos remiasi faktais, surinktais iš visos Jungtinės Karalystės – nuo didelių įmonių ir mokslo centrų, tokių kaip „Atvira Europa“, iki profesinių ir pilietinės visuomenės organizacijų, tokių kaip Karališkosios kolegijos ir Nacionalinė savanoriškų organizacijų taryba (angl. National Council for Voluntary Organisations). Indėlį rengiant ataskaitas įnešė ir tarptautiniai partneriai bei organizacijos.

Buvo pateikta daugybė vertingų pavyzdžių, kaip narystė ES veikia kasdienį Jungtinės Karalystės gyvenimą. Kai kuriais atvejais pabrėžiama, jog svarbu išlaikyti nacionalinį suverenitetą tokiose srityse kaip tiesioginis apmokestinimas, kad valstybės narės galėtų priimti savo nacionalinius interesus apsaugančius sprendimus. Kiti pavyzdžiai iliustruoja sritis, kuriuose ES veiksmai atnešė naudos JK vartotojams ir sudarė palankias sąlygas ekonomikos augimui, kaip antai bendrosios rinkos vaidmuo mažinant oro transporto kainą ir padidinti oro maršrutų skaičių ES.

Diskusijos dėl reformos vyksta ne tik Jungtinėje Karalystėje, bet ir visoje Europoje. Nors ataskaitose daugiausiai dėmesio skiriama ES veiksmų poveikiui Jungtinei Karalystei, daugelis iškeltų klausimų, turint omenyje panašius iššūkius, gali būti taikomi ir mūsų Europos partneriams. Šios ataskaitos yra rimtas ir konstruktyvus indėlis į šias diskusijas.

Departamentai šiuo metu renka faktinę medžiagą antrajam ataskaitų rinkiniui, kuris bus paskelbtas iki šių metų pabaigos. Šiose ataskaitose bus apžvelgta vidaus rinka – laisvas prekių judėjimas; vidaus rinka - laisvas asmenų judėjimas; prieglobstis ir imigracija, prekyba ir investicijos; aplinka ir klimato kaita; transportas; moksliniai tyrimai ir plėtra; turizmas, kultūra ir sportas, civilinė teisena.

Faktinė medžiaga turi būti pateikta iki 2013 m. rugpjūčio pradžios.

Published 22 liepos 2013