مقالات خبری

بیانیه وزیر امور خارجه بریتانیا درباره اوضاع خاورمیانه

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

ویلیام هیگ می‌گوید بریتانیا آماده بهبود روابط با ایران است، اما در عزم بریتانیا در مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای نیز نباید تردید کرد.