Straipsnis

Lietuvos kariai tarnaus JK vadovaujamoje ES kovinėje grupėje

Lietuvai pradedant pirmininkauti ES Tarybai, apie 120 Lietuvos karių tarnaus Jungtinės Karalystės vadovaujamoje ES kovinėje grupėje.

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Presidency Logo. ©. BFL photo/Eu2013.lt

Presidency Logo. ©. BFL photo/Eu2013.lt

Nuo liepos 1 dienos Lietuvai pradedant pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai, apie 120 Lietuvos karių pradeda pusmečio budėjimą Jungtinės Karalystės vadovaujamoje ES kovinėje grupėje. Šį kovai su krizėmis skirtą karinį junginį sudaro apie 2 tūkst. karių iš Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lietuvos, Švedijos ir Nyderlandų.

Liepos 4 d. Lietuvos karių, budinčių ES kovinėje grupėje, pratybas Rukloje stebės Lietuvoje pirmininkavimo pradžios proga besilankantys ES Politikos ir saugumo komitetą sudarantys Europos šalių ambasadoriai.

ES kovinei grupei priskirti kariai budėjimo metu tarnaus savo šalyse. Jie išlaikys aukštą parengtį ir, jei būtų priimtas ES sprendimas aktyvuoti grupę ir siųsti ją į operaciją, kariai į nustatytą užduoties rajoną išvykti galėtų per 5–10 dienų ir operacijoje išsilaikyti – nuo 30 iki 120 dienų.

ES kovinė grupė yra pasirengusi vykdyti taikos palaikymo ir krizių valdymo, humanitarinės pagalbos ir gelbėjimo operacijas, teikti paramą trečiosioms šalims kovojant su terorizmu ir vykdyti kitas užduotis. Karinio junginio pasirengimas budėti buvo įvertintas šių metų gegužę Jungtinėje Karalystėje vykusiose pratybose.

Pagrindinis Lietuvos indėlis šioje ES kovinėje grupėje – manevrinis vienetas, kurį sudaro Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono karių kuopa. Be to, ES kovinės grupės štabuose tarnaus Lietuvos karininkai.

Vienas iš Lietuvos pirmininkavimo uždavinių ES Bendros saugumo ir gynybos politikos srityje yra padėti išspręsti ES kovinių grupių panaudojimo klausimą. Nors ES šalys rengia ir skiria karius budėti ES kovinėse grupėse nuo 2005 metų, jos dar nė karto nebuvo aktyvuotos krizėms valdyti.

ES kovinių grupių veiksmingumui aptarti Lietuvos krašto apsaugos ministerija kartu su Jungtinės Karalystės gynybos ministerija spalį Londone rengia aukšto lygio seminarą.

Šaltinis: http://www.eu2013.lt

Published 1 liepos 2013