Ystadegau

Crynodeb o Fynegai Prisiau Tai y DU: Mawrth 2018

Adroddiad misol sy'n dangos newidiadau mewn prisiau tai cyfartalog ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Dogfennau

Manylion

Yn yr adroddiad hwn:

  • Prif ystadegau
  • Datganiad economaidd
  • Newidiadau mewn prisiau
  • Nifer y gwerthiannau
  • Statws adeiladu
  • Statws y prynwr ar gyfer Prydain Fawr (heb gynnwys Gogledd Iwerddon)
  • Statws ariannu ar gyfer Prydain Fawr (heb gynnwys Gogledd Iwerddon)
Published 23 Mai 2018