National Statistics

Marwolaethau yn ymwneud ag MRSA, Cymru, 2014

Marwolaethau MRSA yng Nghymru yn 2014, yn ôl rhyw, grŵp oedran a lleoliad y farwolaeth.

Documents

Marwolaethau yn ymwneud ag MRSA, Cymru, 2014

Details

Official statistics are produced impartially and free from political influence

Published 3 September 2015