National Statistics

Marwolaethau yn ymwneud ag MRSA, Cymru, 2014

National Statistics

Marwolaethau MRSA yng Nghymru yn 2014, yn ôl rhyw, grŵp oedran a lleoliad y farwolaeth.