Ystadegau

Cwmnïau Corfforedig yn y Deyrnas Unedig (yn fisol ac yn wythnosol hyd fis Mehefin 2015)

Gwybodaeth am gwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig a gorfforwyd yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Mehefin 2015.

Dogfennau

Datganiad Ystadegol: Cwmnïau Corfforedig yn y Deyrnas Unedig (pob wythnos o fis Ebrill hyd fis Mai 2015)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at enquiries@companies-house.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Datganiad Ystadegol: Cwmnïau Corfforedig yn y Deyrnas Unedig (pob wythnos o fis Ebrill hyd fis Mai 2015)").

Manylion

Ystadegau o fis i fis ac wythnos i wythnos ar gwmnïau, gan gynnwys nifer y corfforiadau, diddymiadau, dogfennau a gofrestrwyd a maint cyfan y gofrestr yn Nhŷ’r Cwmnïau.

Ystadegau blaenorol

Gallwch ddarllen datganiadau ystadegau blaenorol ar gyfer cwmnïau corfforedig neu gellir gweld sganiad o ddatganiadau ystadegau blynyddoedd blaenorol ar Yr Archifau Gwladol.

Published 30 Gorffennaf 2015
Last updated 30 Gorffennaf 2015 + show all updates
  1. Welsh translation added
  2. First published.